Støtte til forældre med anbragte børn – Serviceloven paragraf 54

OSPT tilbyder støtte og vejledning til forældre med anbragte børn. Vores personale har stor indsigt i og mangeårig erfaring med anbringelsesområdet og hjælper forældrene med at styrke kontakten til deres børn og få en bedre forståelse af, hvad det er for udfordringer, der har ledt til anbringelsen. Med støtte og styrket kontakt arbejder vi målrettet på at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og på at nedbringe den splittelse, der ellers typisk kan være mellem forældre og et anbringelsessted.

Vores socialpædagoger arbejder typisk med følgende opmærksomhedspunkter:

  • Hvad det betyder rent følelsesmæssigt for børn og forældre, når en anbringelse træder i kraft.
  • Hvordan vi bedst styrker forældrenes samarbejde og involvering i det arbejde, der foregår omkring barnet.
  • Hvordan vi bedst hjælper forældrene med at navigere i det offentlige system.
  • Hvordan vi bedst forbereder forældrene på møder om barnet og anbringelsen.
  • Hvordan vi bedst hjælper forældrene med at forstå alle dokumenter om anbringelsen.
  • Hvordan vi øger forældrenes forståelse for årsagerne til anbringelsen og for, hvad der foregår i sagen.

Vi planlægger støtten fleksibelt i forhold til både tid og sted, så forældre og socialpædagog kan mødes i forældrenes hjem efter behov – morgen, middag, aften, og weekender – det hele kan lade sig gøre.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top