Praktisk pædagogisk støtte

Praktisk pædagogisk støtte er et fagligt funderet værktøj til at bakke op om en familie og give dem redskaber til at fastholde positive forandringer. Hos OSPT arbejder vores socialpædagoger ud fra KRAP-metoden, som netop understøtter børn, unge og hele familier i at opdage og anerkende deres egne ressourcer og udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Vi har fokus på børnenes behov, og arbejder derfor intensivt med forældrene, som vi støtter i at udvikle forældrerollen og bevare et positivt samspil med deres børn – herunder også hjælp til at sætte grænser og løse konflikter – og vi motiverer til at finde nye løsninger på de udfordringer, familien står med.

Vi arbejder hele vejen rundt om og med familien og løser mange forskellige opgaver:

  • Vi hjælper med at skabe struktur og rutiner i hverdagen.
  • Vi løser helt praktiske gøremål relateret til husholdningen.
  • Vi løser praktiske gøremål relateret til forældreopgaver.
  • Vi udvikler og skaber overblik over familiens netværk.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top