Overvåget samvær – Serviceloven paragraf 71 stk3

Hos OSPT kan vi påtage os den socialpædagogiske opgave med observation og sikring af barnets/børnenes trivsel ved overvåget samvær. I vores tilgang til overvågningen er vi altid meget tydelige over for familien i forhold til den rolle, vi spiller i samværssituationen. Det er vigtigt for os, at familien oplever samarbejdet som trygt og tillidsfuldt – og fagligt velfunderet.

Vi udarbejder relevant og fyldestgørende dokumentation for hver samværssituation. Denne dokumentation kan både bruges af forældrene til at styrke og forbedre samværet med deres barn/børn, og den kan bruges af relevante myndigheder til at belyse familiens sociale situation, følge udviklingen i relationen og se, hvad der arbejdes målrettet med på givne tidspunkter.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top