Døgnindsats – Serviceloven paragraf 52, stk3, nr. 3 eller Serviceloven 52, stk. 9

Hos OSPT består en døgnindsats af flere fleksible løsninger, der kan skræddersys på basis af familiens behov og den aktuelle grad af bekymring for barnet/familien. Vores socialpædagog er som regel til stede hele døgnet i familiens/barnets hjem, men indsatsen kan også afvikles som en matrikelfri indsats – fx i et sommerhus, en lejlighed, der er stillet til rådighed, eller et helt tredje sted.

Vores døgnindsatser kan både handle om observation og opmærksomhed på familiens dynamikker og om at yde intensiv støtte i alle familiens gøremål. Vores socialpædagoger arbejder med KRAP-metoden for at tydeliggøre familiens ressourcer og afdække, hvad en eventuel længerevarende støtte skal omfatte.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top