Familiestøtte/familiebehandling – Serviceloven paragraf 52, stk3, nr. 3

Hos OSPT kan vi varetage indsatser, der skal afhjælpe og løse specifikke socialpædagogiske udfordringer hos familier med mistrivsel. Vores familiestøtte/familiebehandling tager udgangspunkt i de handleplansmål, den børnefaglige undersøgelse peger på.

Vi arbejder målrettet med KRAP-metoden, når vi afdækker en families ressourcer – og udviklingspunkter og støtter og styrker deres iboende kompetencer.

Vores indsats omfatter typisk følgende områder:

  • Afdækning af udviklingsønsker og -behov
  • Videreudvikling af forældrekompetencer med særligt fokus på diagnoseforståelse
  • Facilitering af ressourcer i netværket
  • Sikring og styrkelse af de ting, der har betydning for familien.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top