Skolestøtte

Hos OSPT handler skolestøtte allerførst om at etablere en god kemi i relationen mellem barn og socialpædagog. Det er vores erfaring, at når først kemien og den gensidige tillid er etableret, bliver arbejdet med barnet langt nemmere, og den pædagogiske afdækning af barnets behov kan herefter tage form. Vi gør meget ud af at møde barnet, hvor han eller hun er. Vi er naturligvis ikke blinde for barnets udfordringer – angst, udadreagerende adfærd eller skolevægring – men vi har vores hovedfokus på barnets ressourcer.

Vi lægger vægt på at ændre den – måske – ensidige fortælling, der findes om barnet, til en mere nuanceret historie. Her holder vi også fast i, at det ikke er barnet, der er problemet, men problemet, der er problemet. Vores ambition er derfor altid at styrke skolens og familiens tro på barnets ressourcer og potentialer, samtidig med, at vi hjælper barnet med at opbygge selvtillid, selvværd og mod til at arbejde med sig selv.

Som skolestøtte er det vores opgave at sætte gang i forandring i både barn og omgivelser. Barnet vil opleve at blive set, mødt og anerkendt, mens skole og familie vil få nye værktøjer til at fastholde og fortsætte en positiv udvikling.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top