Støttekontakt – Serviceloven paragraf 52, stk3, nr. 6

Hos OSPT har vi socialpædagogisk udannede medarbejdere, der arbejder støtter og vejleder børn og unge med særlige behov for støtte – også i forbindelse med forebyggelse. I arbejdet som kontaktperson har vores medarbejdere fokus på at støtte barnet/den unge på områder, der styrker beslutningsprocesser, overblik, struktur, relationer og et fremtidigt selvstændigt liv. De benytter sig af flere forskellige metoder, der har fokus på medindragelse, herunder KRAP-metoden, som vores medarbejdere har stor erfaring med.

I arbejdet med børn og unge lægger vi stor vægt på at opsætte realistiske mål, som har fokus på at bevare/styrke et selvstændigt liv. Samtidig støtter vi den unge til at indgå i sunde relationer med familie og venner.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top