Observationsopgaver

Hos OSPT påtager vi os observationsopgaver i hjem, hvor der er bekymring for børnenes trivsel og udvikling, og/eller hvor kommunen mangler et forudgående kendskab til familiens situation og har brug for at få afdækket familiens sociale ressourcer.

Omfang og varighed aftaler vi med den enkelte socialrådgiver/sagsbehandler, og vi udfører observationerne på de tidspunkter af døgnet, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til formålet med opgaven.

Kontakt os

    Andre Indsatsområder

    To top